Overhead

Vanaf 2017 moeten we de overheadkosten apart in de begroting verwerken. Het gaat hier om kosten die te maken hebben met de ondersteuning van de organisatie.

Doelen en resultaten

Op dit programma benoemen we geen doelen en resultaten.