Leeswijzer

Leeswijzer

De kadernota hebben we onderverdeeld hierna in de volgende 4 rubrieken.

  1. Ambities: Hier beschrijven we de gemeentelijke ambities.
  2. Programma’s: Er zijn 5 programma’s. Per programma geven we de doelen & resultaten, de beleidsmatige ontwikkelingen en financiën weer.
  3. Financiële begroting: Bij “financiële kaders” vermelden we de algemene uitgangspunten voor het opstellen van de begroting. En bij “meerjarenperspectief” laten we het financieel totaalbeeld voor de komende 4 jaren zien.
  4. Bijlagen: diverse bijlagen geven aanvullende informatie over de programma’s en financiën. Er is ook een toelichting op afkortingen en financiële begrippen opgenomen.

Minbedrag betekent: nadelig of uitgaaf/investering
Plusbedrag betekent: voordelig of inkomst